نمودار سازماني
براي مشاهده مشخصات مدير هر واحد، بر روي واحد مربوطه كليك كنيد
نمودار سازماني سازمان ملي و بهره وري
رييس سازمان اداره حوزه رياست و روابط عمومي مديريت همكاريهاي بين المللي مديريت فناوري اطلاعات اداره حراست معاونت پايش،پژوهش و مشاوره بهره وري معاونت برنامه ريزي، آموزش و شبكه بهره وري معاونت توسعه مديريت و منابع مديريت امور مشاوره بهره وري مديريت برنامه ريزي مديريت منابع انساني و پشتيباني مديريت سنجش و پايش بهره وري مديريت ساماندهي شبكه بهره وري مديريت امور مالي و ذيحسابي مديريت پژوهشهاي بهره وري بخش عمومي مديريت آموزش، ترويج و جايزه ملي بهره وري
Powered by Tetis PORTAL