1396/12/22 10:23:29
فراخوان ارائه نظرات درباره چارچوب كلي اجراي مديريت چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي
 
بنا بر ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه «دستگاه‌هاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند.»
سازمان ملي بهره‌وري ايران در راستاي تكاليف قانوني محوله، در گام اول، چارچوب كلي اجراي مديريت چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي را برگرفته از تجارب پروژه‌هاي اجرا شده سازمان ملي بهره‌وري ايران و همچنين توصيه‌ها و تجارب سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) جهت ارتقاي بهره‌وري در بخش عمومي، جهت دريافت نظرات به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ نموده است.
با توجه به اهتمام سازمان به بهره‌مندي از نظرات ارزشمند همه صاحب نظران كشور در زمينه بهره‌وري، بدين وسيله از متخصصان و پژوهشگران فعال در اين زمينه دعوت مي‌شود نظرات اصلاحي و تكميلي خود را نسبت به اين چارچوب، حداكثر تا تاريخ  22 فروردين‌ماه 1397 به اين سازمان از طريق ارسال به پست الكترونيكي info@nipo.gov.ir اعلام نمايند.

فايل‌هاي مرتبط:
پيش‌نويس چارچوب كلي اجراي مديريت چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي
ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
 
1769 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL