بايد براي اجراي هماهنگ اقدامات مربوط به بهره وري در سطح ملي، “كميته بهره وري استان” ها تشكيل شود

كد خبر:

پنجشنبه 18 مهر 1398

جلسه شوراي اداري استان هرمزگان امروز با حضور جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با استاندار هرمزگان و فاطمه پهلواني رييس سازمان ملي بهره وري ايران برگزار شد.
در اين جلسه پس از بيان اقدامات و ظرفيت هاي استان و ضرورت هاي توسعه استان توسط استاندار و مسئولين استاني، فاطمه پهلواني ضمن ارائه گزارشي از وضعيت استقرار چرخه بهره وري در دستگاه هاي اجرايي مطابق با تكليف تعيين شده در ماده ۵ قانون برنامه ششم بر ضرورت تشكيل كميته بهره وري استان براي هماهنگ سازي اقدامات تعيين شده و برنامه هاي ملي تاييد كرد و از تدوين دستورالعمل تشكيل، تركيب وظايف اين كميته در سازمان ملي بهره وري ايران خبر داد. 
رييس سازمان ملي بهره وري ايران به نقش مهم دستگاه هاي اجرايي كشور اشاره كرد و افزود : مشاركت استانها در تدوين شاخص هاي اختصاصي بهره وري دستگاه هاي بسيار مهم است و لازم است نظرات مديران استاني در شناسنايي مشكلات اجرايي طرح هاي توسعه ملي براي رفع تعارضات اخذ و لحاظ شود.
Powered by Tetis PORTAL