همايش «متوليان بهره‌وري استاني»

سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان متولي امر بهره‌وري در كشور به منظور برنامه‌ريزي، ساماندهي و برقراري تعاملات فيمابين، براي گسترش و ترويج مفاهيم و فرهنگ بهره‌وري در سطوح ملي، استاني و بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر دارد تا با برگزاري همايش‌هاي بهره‌وري استاني براي ترويج فرهنگ و دانش بهره‌وري با همكاري متوليان بهره‌وري سازمان‌ها و ادارات كل دستگاه‌هاي اجرايي استاني ارتباطي نظام‌مند و كارآمد را در راستاي تبادل تجارب بهره‌وري و استقرار نظام مديريت بهره‌وري در استان‌ها برقرار نمايد.
در همين راستا و براساس بند «ر» بخش ۱۱ اقدامات اجرايي برنامه جامع بهره‌وري كشور و تكاليف مندرج در ماده «۵» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي و ضرورت استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، سازمان ملي بهره‌وري ايران درصدد است تا همايش «متوليان بهره‌وري استاني» را با محوريت «استقرار نظام مديريت بهره‌وري» در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ (از ساعت ۸/۳۰ لغايت ۱۶/۳۰ ) برگزار نمايد .اين همايش باسخنراني افتتاحيه معاون رييس جمهور ورييس سازمان اداري واستخدامي كشور، حضور متوليان امر بهره‌وري استاني و با رويكرد ارايه سخنراني‌ها وتشكيل ميزگردهاي تخصصي در حوزه بهره‌وري برگزار مي‌گردد.

دانلود برنامه زمانبندي "نخستين همايش بهره‌وري استان‌ها"

 


آدرس:  تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرك والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاك 6
Powered by Tetis PORTAL