1397/3/8 11:14:16
نخستين شماره نشريه مسير بهره وري منتشر شد ‍+ دانلود
 
دانلود فايل شماره نخست نشريه (مسير بهره وري) : فايل PDF
696 : تعداد بازديد
آدرس صفحه:http://www.nipo.gov.ir/Portal/View/Print.aspx?PageId=da50fd92-65cb-4aba-923b-53ae0ffa7ff8&WebpartId=f2040143-26c5-4c2f-9472-75bbfa18262c&ObjectId=1d070878-f63a-4c45-9317-24d23e8996ca

Powered by Tetis PORTAL