1398/3/26سفر رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران به استان يزد
1398/3/24برگزاري نشست نقد و بررسي سند آمايش استان يزد با حضور رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران
1398/3/23جزييات اقدامات مركز پژوهشي كيفيت و بهره‌وري در زيرساخت دانشگاه يزد
1398/3/19دهمين جلسه توجيهي – آموزشي در راستاي عملياتي كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم برگزار مي‌شود
1398/3/13نقش مشاوران تاييد صلاحيت شده در پيشبرد ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
1398/3/7برگزاري نهمين جلسه توجيهي – آموزشي در راستاي عملياتي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
1398/3/5معاون رئيس جمهور در گردهمايي متوليان بهره‌وري: بهره‌وري بايد در دستگاه‌ها مورد توجه جدي قرار گيرد
1398/3/5پهلواني در گردهمايي متوليان بهره‌وري تاكيد كرد: لزوم توجه به بهره‌وري در بهبود روند عمومي كشور
1398/3/1موشن گرافيك «بهره‌وري چيست؟» (به مناسبت يكم خردادماه، روز ملي بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف)
1398/2/31«گردهمايي بزرگ متوليان بهره‌وري كشور» به مناسبت هفته بهره‌وري برگزار مي‌شود
1398/2/30بازديد رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران از گروه خودروسازي سايپا
1398/2/29هم‌انديشي پهلواني با روساي پيشين سازمان ملي بهره‌وري ايران
1398/2/25چهارمين نشست «گفت‌وشنود بهره‌وري» برگزار شد
1398/2/24برگزاري هشتمين جلسه توجيهي ـ آموزشي در راستاي عملياتي كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم
Powered by Tetis PORTAL