ويدئو كنفرانس بين المللي نوآوري مديريتي در صنايع كوچك و متوسط
ويدئو كنفرانس بين المللي نوآوري مديريتي در صنايع كوچك و متوسط


نظرات و پيشنهادات خود را درباره ويدئو كنفرانس بين المللي نوآوري مديريتي در صنايع كوچك و متوسط به سامانه پيامك 3000423 ارسال نمائيد. 

 

                     پخش زنده ويدئو كنفرانس بين المللي نوآوري مديريتي در صنايع كوچك و متوسط

Powered by Tetis PORTAL