اعزام به دوره‌هاي APO
از فرصت‌هايي كه سازمان بهره‌وري آسيايي طبق برنامه‌هاي مصوب در اجلاس‌هاي WSM و GBM در اختيار كشورهاي عضو قرار مي‌دهد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي است كه به شكل دوره‌هاي آموزشي‌، كارگاه‌ها‌، سمينارها‌، اجلاس‌هاي مطالعاتي و... در كشورهاي عضو برگزار مي‌گردند. بيشتر اين دوره‌ها بصورت كوتاه مدت و تا سقف 6 روز برگزار مي‌گردند.

برنامه هاي سال 2014
نام دوره محل برگزاري
نمايشگاه بين‌المللي محصولات سازگار با محيط زيست در سال 2014 تايوان
كارگاه مديريت ريسك پاتوژن هاي توليد شده از غذا پاكستان
كارگاه توسعه سيستم هاي زنجيره سرد براي محصولات غذايي كشاورزي فاسد شونده هند
ماموريت بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه مشاركت كسب و كار منطقه اي ميان كشاورزان، صنايع كوچك و متوسط فرآوري غذايي و موسسات تحقيقاتي ژاپن
دوره آموزشي در زمينه برچسب ها و شناسه هاي زيست محيطي بنگلادش
كارگاه بهترين تجارب صنايع كوچك و متوسط در دستيابي به مدارج عالي در خدمات تايلند
آموزش آموزشگران و مشاوران در بهره وري سبز مالزي
تقويت برنامه هاي كمكي سازمان هاي ملي بهره وري ژاپن
پرورش مروجين بهره وري: دوره مقدماتي فيليپين
دوره آموزشي در زمينه بهبود رقابت پذيري SMEها جمهوري كره
كارگاه ترويج مشاركت براي توسعه كشاورزي داخلي و صنايع غذايي سريلانكا
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه 3Rs تحت كمك هزينه اعطايي از سوي دولت ژاپن ژاپن
كارگاه مديريت نتيجه محور براي NPOها و سازمان هاي بخش عمومي فيليپين
مجمع تخفيف اثرات منفي تغييرات آب و هوا بر روي كشاورزي اندونزي
كارگاه اشتراك تجارب مراكز ايجاد كسب و كار از آسيا و اقيانوسيه: با تاكيد بر روي شركت‌هاي پرورش كار آفرين و ترويج و ارتقاء كار آفريني تايوان
كارگاه مديريت عملكرد و اندازه گيري بهره وري در سازمان هاي بخش خدمات و عمومي هند
دوره آموزشي در زمينه مشاوره مديريت با تمركز خاص بر روي بهره وري سبز ژاپن
كارگاه مديريت پيشرفته كسب و كار كشاورزي تايلند
كارگاه جايزه كيفيت براي بخش عمومي سنگاپور
كارگاه ترويج رشد اقتصادي پايدار از طريق توزيع عادلانه سود بهره وري اندونزي
بازديد مطالعاتي چند كشوري در زمينه ابتكارات شهر آينده ژاپن
بازديد مطالعاتي از كشورهاي غير عضو در زمينه هاي كسب و كار خدمات NPO ها آمريكا
بازديد مطالعاتي در زمينه تكنولوژي و مديريت آب/فاضلاب و سيستم هاي فاضلاب ژاپن
كارگاه تجارب خوب كشاورزي براي افزايش بهره وري مزارع و بالا بردن پايداري زيست محيطي فيليپين
دوره آموزشي در زمينه تكنيك هاي مهندسي صنايع در SMEها تايوان
كارگاه ابزارها و فناوري هاي مديريت نوآور پس از برداشت محصول براي ميوه و سبزيجات تايوان
بازديد مطالعاتي در زمينه انرژي خورشيدي ژاپن
ماموريت بازديد مطالعاتي چند كشوري در زمينه اجراي توليد ناب در SMEها مالزي
كارگاه ترويج نوآوري خدمات براي بهبود بهره وري كشاورزي فيليپين
بازديد مطالعاتي چند كشوري در زمينه بهترين تجارب در ترويج نوآوري و بهره وري در كشاورزي براي متخصصان رسانه هاي گروهي ژاپن
كارگاه يكپارچه كردن و گردآوردن كشاورزان خرد در زنجيره هاي ارزش منطقه اي و جهاني از طريق كشاورزي قراردادي ويتنام
سومين كنفرانس جهاني بهره وري سبز تايوان
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه انرژي سبز تايوان
دوره آموزشي در زمينه توسعه برنامه هاي توليد كشاورزي خانگي و اگروتوريسم مالزي
بازديد مطالعاتي به كشورهاي غير عضو در زمينه شبكه‌هاي هوشمند براي جوامع آمريكا
بازديد مطالعاتي از بريتانيا در زمينه روش هاي نوآور در مديريت ريسك در زنجيره هاي تامين غذا بريتانيا
مأموريت بازديد مطالعاتي چند كشوري در زمينه شركت هاي اجراكننده سيستم و انرژي‌سيستم و انرژي ISO50001 اندونزي
كارگاه تمرين- محور در زمينه مميزي و كارآمدي انرژي هند
بازديد مطالعاتي چند كشوري در زمينه مقاوم سازي شبكه هاي SME در آسيا-اقيانوسيه تايوان
دوره آموزش آموزشگران مديريت كيفيت براي SMEها اندونزي
كارگاه نوآوري درفناوري اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وري: اشتراك شواهدي از شركت هاي بخش خدمات جمهوري كره
كارگاه مدارج عالي كسب و كار براي مميزان فيجي
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه توسعه SME تايوان
كارگاه اندازه گيري بهره وري و مديريت براي بخش بانكداري هند
كارگاه اثرات دموگرافيك بر روي بهره وري سنگاپور
تحقيق در زمينه تجزيه و تحليل بهره وري براي NPO ها ويتنام
دوره آموزشي در زمينه سلامت غذايي و استانداردهاي كيفيت براي دسترسي بيشتر به بازار پاكستان
مجمع نمايش بهره وري بين المللي APO و بهترين تجارب ايجاد شبكه در SME ها سريلانكا
كارگاه فناوري‌هاي برجسته كارخانه هاي توليد غذا براي SME ها سنگاپور
كارگاه ترويج كارآفريني و مشاركت لائوس
كارگاه تجزيه و تحليل ريسك مالي و مديريت ريسك در كسب و كار كشاورزي فيجي
دوره آموزشي در زمينه پرورش مروجين بهره وري: دوره پيشرفته مالزي
مجمع اقتصاد و محيط زيست آسيا ژاپن
كارگاه ايجاد راهنماي بهره وري سبز گردآوري مطالعات موردي بهره وري سبز ژاپن
توسعه شبكه اي از كميته هاي مشاوره اي بهره وري سبز (GPACs) ژاپن
مجمع مديريت ارشد: استراتژي هاي متحد براي مديريت جهاني و رقابت پذيري براي SME ها جمهوري كره

برنامه‌هاي سال 2015
نام دوره محل برگزاري
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه توسعه SME سريلانكا
كاارگاه مقابله با تغييرات آب و هوايي براي سيستم هاي كشاورزي پاكستان
كارگاه اندازه گيري رضايتمندي مشتريان و توسعه شاخص براي صنايع خدماتي تايوان
دوره آموزشي در زمينه سيستم هاي توليد ناب مالزي
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه نوآوري و رقابت پذيري در SME ها جمهوري كره
كارگاه توسعه شهرهاي سازگار با محيط زيست تايوان
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه نشانه گذاري محصولات كشاورزي داخلي ژاپن
آموزش آموزشگران در مديريت كيفيت جامع براي SME ها فيجي
دوره آموزشي در زمينه بازاريابي اينترنتي محصولات كشاورزي و غذايي تايوان
كارگاه كاربردهاي حفظ و نگهداشت بهره روي جامع SME ها مغولستان
بازديد مطالعاتي از آلمان در زمينه سيستم هاي مدرن كنترل كيفيت و بازرسي براي محصولات غذايي آلمان
كارگاه روابط مديريت كار ژاپن
كارگاه نوآوري، ايجاد و كارآفريني تايوان
دوره آموزشي در زمينه توسعه كارآفريني روستايي فيجي
كارگاه ترويج كارآفريني و مشاركت لائوس
كارگاه سياستگزاري براي ترويج بهره وري سبز تايوان
كارگاه دستيابي به بازار براي SME ها در بخش خدمات جمهوري كره
كارگاه تكنولوژي هاي برجسته كارخانه هاي توليد غذا براي SME ها سنگاپور
كارگاه براي زنان در زمينه ابزارها و تكنيك هاي بهره وري براي كسب و كار فرآوري محصولات غذايي كشاورزي مالزي
مجمع مديريت ارشد با تاكيد بر شبكه هاي هوشمند و بهره وري سبز جمهوري كره
كارگاه اندازه گيري بهره وري در بخش عمومي فيليپين
دوره آموزشي در زمينه تعالي كسب و كار براي SME ها سنگاپور
دوره آموزشي براي پرورش مروجين: دوره مقدماتي فيليپين
دوره آموزشي در زمينه سيستم هاي توليد ناب در كسب و كار كشاورزي براي بهبود بهره وري و تقويت كسبو كار كشاورزي SME ها فيليپين
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه انرژي هاي خورشيدي و تجديدپذير ژاپن
توسعه شبكه اي از كميته هاي نظازتي بهره ري سبز ژاپن
كارگاه نيلزسنجي كشورهاي عضو درتوسعه بهره وري و عملكرد بخش عمومي فيليپين
كارگاه محك زني دولت هاي محلي براي بهبود ارائه خدمات و بهره وري اندونزي
كارگاه مديريت تغيير در بخش عمومي سريلانكا
كارگاه مديريت متنوع منابع و استراتژي هاي سرمايه انساني پاكستان
كارگاه مديريت مبتني بر نتايج براي سازمان هاي بخش عمومي ويتنام
كارگاه كاربردهاي ناب با تاكيد بر صنعت خدمات تايلند
كارگاه مديريت عملكرد براي بخش عمومي سريلانكا
دوره مديريت پيشرفته كسب و كار كشاورزي براي مديرا و مديران اجرايي تايلند
كارگاه تجارب و استراتژي هاي بهبود بهره وري براي NPOها سنگاپور
دوره آموزشي در زمينه پرورش مروجين بهره وري: دوره پيشرفته مالزي
بازديد مطالعاتي چند كشوري براي كارمندان عاليرتبه بخش عمومي در زمينه بهره وري بخش عمومي اندونزي
كاگاه هزينه يابي جريان مواد اندونزي
اجلاس افسران رابط APO ژاپن
كارگاه بازاريابي اجتماعي و شبكه سازي براي سازمان هاي ملي بهره وري بنگلادش
كارگاه قبول و اجراي مديريت دانش و هماهنگ كردن آن براي NPOها كامبوج
كنفرانس توسعه مدارج عالي كسب و كار در آسيا - اقيانوسيه پاكستان
كارگاه توسعه و تقويت ظرفيت مشاوره اي NPOها تايوان
بازديد مطالعاتي چندكشوري در زمينه احياي اقتصادهاي روستايي براي توسعه فراگيرتر تايوان
دوره آموزشي در زمينه تكنيك هاي مهندسي صنايع براي بهبود بهره وري در SMEها فيجي
دوره آموزشي در زمينه سيستم هاي مديريت سلامت غذايي: دوره مقدماتي براي SMEها در صنايع غذايي پاكستان
كارگاه توسعه جوامع پايدار جمهوري كره
كارگاه تكنولوژي هاي پيشرفته انرژي در بخش كارخانه اي اندونزي
كنفرانس بين المللي در زمينه كاربردهاي روش بهره وري سبز در صنايع نو و درحال ظهور تايوان
كارگاه توسعه كسب و كار اگروتوريسم اندونزي
بازديد مطالعاتي از كشور غيرعضو در زمينه استفاده از ICT در شركت هاي بخش خدمات براي توسعه بهره وري آمريكا
دوره آموزشي آموزشگران و مشاوران در بهره وري سبز تايوان
دوره آموزشي در زمينه افزودن ارزش به محصولات كشاورزي براي افزايش بهره وري سريلانكا
دوره آموزشي در زمينه مشاوره مديريت با تاكيد ويژه بر روي بهره وري سبز فيجي

Powered by Tetis PORTAL