مطالب جديد
1398/7/17 23:33:39
بازديد رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران از پالايشگاه ستاره خليج فارس، بزرگترين پالايشگاه ميعانات گازي جهان
 
فاطمه پهلواني از سايت پالايشگاه ستاره خليج فارس در استان هرمزگان بازديد كرد و در جلسه‌اي ضمن دريافت گزارش مراحل راه‌اندازي و توسعه اين مجموعه صنعتي از مهندس محمدعلي دادور‌ مديرعامل پالايشگاه، بر ضرورت همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ با سازمان‌ملي بهره‌وري ايران براي تدوين و تدقيق شاخص‌هاي اختصاصي بهره‌وري در صنايع مختلف تاكيد كرد
282 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL