فرصتهاي آموزشي APO
1397/8/7 9:47:23
ويدئو كنفرانس مديريت پسماند در كسب و كار كشاورزي (6 - 9 آذر 97)
 
Title of Project: :  e-Leaming Course on Waste Management in Agribusiness
Project Code: 18-AG-15-GE-DLN-B

عنوان فارسي: ويدئو كنفرانس مديريت پسماند در كسب و كار كشاورزي
كشور برگزاركننده: ايران
تاريخ برگزاري: 6 تا  9 آذر 97

مهلت نهايي براي معرفي به سازمان بهره‌وري آسيايي: 14 آبان 97
تاريخ مصاحبه:  14 آبان ۹۷

تخصيص:
وزارت جهاد كشاورزي 
معاونت توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي
معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
سازمان شيلات ايران 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
خانه كشاورز
وزارت كشور
سازمان برنامه و بودجه كشور
فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 
روزنامه همشهري
روزنامه ايران
روزنامه دنياي اقتصاد
خبرگزاري ايانا
موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
دفتر امور صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهاد كشاورزي
صندوق مادر تخصصي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران

فايلهاي مرتبط:
مشخصات دوره به زبان انگليسي
فرم مشخصات فردي
فرم مشخصات فارسي
فرم ارزيابي

اسامي پذيرفته‌شدگان براي شركت در دوره

 

549 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL