فرصتهاي آموزشي APO
1397/12/13 14:29:50
تربيت مربي در حوزه سنجش بهره‌وري در سازمان‌هاي بخش عمومي (3-7 تير 98، فيليپين)
 
Title of Project: Training of Trainers on Productivity Measurement for Public-sector Organizations
Project Code:  19-IN-61-GE-TRC-A
 

عنوان فارسي: تربيت مربي در حوزه سنجش بهره‌وري در سازمان‌هاي بخش عمومي
كشور برگزاركننده: فيليپين
تاريخ برگزاري:3 تا 7 تير 1398


تخصيص:
سازمان ملي بهره وري ايران
شهرداري تهران
شهرداري مشهد


فايلهاي مرتبط:
مشخصات دوره به زبان انگليسي
مشخصات دوره به زبان فارسي
فرم مشخصات فردي انگليسي
فرم مشخصات 
4026 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL