همكاري دوجانبه بين سازمان‌هاي ملي بهره‌وري BCBN
برنامه BCBN يك نمونه طرح براي تقويت و همكاري دو جانبه بهبود بهره‌وري در بين كشورهاي عضو APO است. تسهيلات ارائه شده به هيأت اعزامي مخصوص افرادي است كه درگير حركت بهره‌وري مي‌باشند، به وي‍ژه مقامات ارشد، سياستگذاران و رهبران از NPOها يا ديگر سازمان‌هاي مشابه در كشورهاي عضو براي مطالعه مستقيم برنامه‌ها و سياست‌هاي بهره‌وري.Powered by Tetis PORTAL