اخبار
1397/9/19 9:36:44
برگزاري نخستين جلسه كارشناسي وزارت نفت در راستاي اجرايي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم
 

نخستين جلسه كارشناسي وزارت نفت به‌منظور پياده‌سازي راهنماي اجرايي بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، در اين جلسه كه روز يكشنبه ـ 18 آذرماه 1397 ـ به ميزباني وزارت نفت و با حضور مديران و كارشناسان مسئول بهره‌وري اين وزارتخانه برگزار شد، درباره مباحث مربوط به سه گام اول راهنماي اجرايي شامل تشكيل اركان و كميته بهره‌وري در سطح ستاد و شركت‌هاي تابعه، گزارش عملكرد بهره‌وري در سطح ستاد و شركت‌هاي تابعه و بازبيني و تصريح اهداف مندرج در قانون برنامه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
در پايان اين جلسه مقرر شد مطالعات كارشناسي صورت گرفته در سازمان ملي بهره‌وري ايران در رابطه با ساختار كميته بهره‌وري وزارت نفت به صورت پيشنهاد در اختيار نمايندگان اين وزارتخانه قرار گيرد. همچنين مقرر شد بنا بر نظر سازمان برنامه و بودجه كشور، اهداف بهره‌وري مندرج در ماده 3 قانون برنامه ششم تغيير نكند، اما درباره هدف‌گذاري سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه متناظر با زير بخش‌هاي اقتصادي هماهنگي لازم با دبيرخانه ماده 5 سازمان ملي بهره‌وري ايران به عمل آيد.

 چرخه مديريت بهره‌وري و ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه

شايان ذكر است در بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه تصريح شده است كه دستگاه‌هاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
راهنماي اجرايي بند «الف» ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه نيز يكم آبان‌ماه 1397 از سوي جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به روساي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.642 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL