اخبار
1397/12/22 15:20:47
حضور 5 دستگاه اجرايي ديگر در جلسات توجيهي ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه
 
در راستاي عملياتي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه كشور، 3 جلسه توجيهي ـ آموزشي ديگر از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران با حضور 5 دستگاه اجرايي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، اين جلسات توجيهي ـ آموزشي با حضور مديران و كارشناسان ذيربط از وزارت دادگستري، سازمان‌هاي پزشكي قانوني و زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، وزارت دفاع و پشيباني نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ترتيب در روزهاي 14، 19 و 21 اسفندماه 1397 برگزار شد.
در اين جلسات ضمن ارائه كليات و مفاهيمي درباره ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه به‌ويژه چرخه بهره‌وري، راهنماي اجرايي اين ماده تشريح و نحوه پيشبرد گام‌هاي مرتبط و نحوه تكميل فرم‌هاي مربوطه از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران تشريح شد.
شايان ذكر است تاكنون 4 جلسه توجيهي – آموزشي ديگر نيز در راستاي عملياتي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه با حضور 10 سازمان و دستگاه اجرايي به ميزباني سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شده است.


لينك مرتبط:
ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه كشور
1015 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL