اخبار
1398/1/22 9:13:45
متن كامل سخنراني رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در شصت‌ويكمين اجلاس سران بهره‌وري APO
 

شصت و يكمين اجلاس سران سازمان هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضور سازمان بهره‌وري آسيايي (GBM) از بامداد امروز چهارشنبه، 21 فروردين‌ماه 1398 در شهر مانيل پايتخت فيليپين با حضور دكتر سانتي دبيركل APO و همچنين سران بهره‌وري كشورهاي عضو اين سازمان از جمله مهندس فاطمه پهلواني، مقام عالي APO در جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران آغاز به كار كرده است.

در بخشي از اين اجلاس، فاطمه پهلواني به ايراد سخن با موضوع «انتظار كشورهاي عضو از سازمان بهره‌وري آسيايي در سال 2025 ميلادي» پرداخت كه به عنوان محور سخنراني‌هاي افتتاحيه اين اجلاس مدنظر بوده است. متن كامل اين سخنراني به شرح ذيل است:

عنوان گزارش: جهت‌گيري سياستي كشورهاي عضو APO در زمينه «انتظار كشورهاي عضو از APO در سال 2025»

به نام خدا
رئيس و نواب رئيس گرامي، 
دبيركل محترم،
رؤسا، مشاورين و ناظرين عزيز، 
خانم‌ها و آقايان،

از زمانيكه ايران در سال 1965 به عضويت APO درآمد، تعداد زيادي از ذينفعان بخش عمومي و خصوصي در زمينه‌هاي تخصصي بهره‌وري در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات با همتايان خود از ساير كشورهاي عضو به اشتراك دانش و تجربه پرداخته‌اند. 
حركت‌هاي ملي گسترده‌اي در مقاطع زماني مختلف در ايران باعث شد تا اهميت رشد بهره‌وري به عنوان يك پيش ضرورت براي توسعه سرمايه انساني و در نهايت توسعه اقتصادي آشكار شود. 
با اين وجود، عوامل بيروني و دروني متعددي منجر به عدم توفيق در رشد بهره‌وري مورد انتظار در ايران شده است. مطابق با قوانين توسعه اقتصادي ايران، مي‌بايست يك سوم از رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه‌هاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه‌ريزي شده، از محل بهره‌وري محقق شود كه اين امر در چند سال گذشته حاصل نشده است. 

حالا كه دنياي امروز با چالش‌هاي عديده‌اي در مواجهه با انقلاب چهارم صنعتي از منظر لزوم تحول در مهارت‌آموزي كاركنان و ايجاد زمينه لازم براي شكل‌گيري مشاغل جديد و متناسب با تحولات ديجيتال روبرو است، عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و زيست‌محيطي ديگر نيز موجب شده تا چشم سياست‌گذاران و تصميم‌سازان اقتصادي بيش از پيش به استراتژي‌هاي آينده سازمان ملي بهره‌وري ايران، به عنوان متولي حركت بهره‌وري در كشور باشد. 
در اين راستا، الگوي نوين GCI 0.4 مي‌تواند به عنوان خط‌مشي دقيقي نقشه راه بهره‌وري ملي در كشورهاي عضو APO را ترسيم كند.
چهار مفهوم كليدي در اين شاخص يعني مقاوم بودن، چابك بودن، اكوسيستم نوآوري و انسان-محوري، چشم‌انداز بهره‌وري در دوران انقلاب چهارم صنعتي را شكل داده است. 
همه ما مي‌دانيم كه يكي از اهداف اصلي APO‌ در نقشه راه 2020، بهبود رتبه رقابت‌پذيري كشورهاي عضو در اين شاخص بود. 

با اين حال، لازم به ذكر است كه در روند برنامه‌ريزي آينده براي چشم انداز 2025 APO، به جاي رتبه كشورهاي عضو در اين شاخص، مي‌بايست رتبه جداگانه هريك از كشورها مورد نظر قرار گيرد.
با نگاهي به رتبه كشورهاي عضو APO در آخرين رتبه‌بندي سال 2018 و با توجه به ظرفيت‌ها و توانمند‌ي‌هاي ساختاري APO كه بيشتر در حوزه آموزش، تبادل تجربيات، تحقيقات كاربردي و مشاوره‌هاي سياستي تمركز دارد، انتظار مي‌رود تا سال 2025، مكانيزم پايدارتري براي انتقال تجارب موفق در زمينه فعال‌ كردن پيشران‌هاي رشد بهره‌وري با الگوي GCI ايجاد شود. 
در اين بين، توجه به بازارها به ويژه بازار محصول و بازار نيروي كار از اولويت بيشتري برخوردار است. 

لذا، پيشنهاد مشخص ايران، تدوين نقشه راه 2025 APO مبتني بر عوامل تأثيرگذار بر رشد بهره‌وري در دوره انقلاب چهارم صنعتي از طريق مكانيزم شيوه معرفي تجارب برتر و تعريف پروژه‌هايي هدفمند با محوريت تبادل دانش عملي در زمينه‌هاي فني و تخصصي بهره‌وري است.
 از اين رهگذر، بخش‌هاي اقتصادي و متخصصين تصميم‌ساز در بخش‌ عمومي مي‌توانند به الگوهاي بومي موثق و قابل اعتمادي دست يابند. 
تشكيل مراكز منطقه‌اي بهره‌وري، ديگر موضوع قابل طرح در جهت‌گيري اينجانب است.
 قاره آسيا به واسطه گستره جغرافيايي عظيم و تنوع فرهنگي، مذهبي، اقليمي و تاريخي قابل توجه نتوانسته به اندازه قاره اروپا در همگرايي سياسي و اقتصادي كوشا باشد. 
اين امر موجب شكنندگي بازار تجارت در بسياري از كشورهاي منطقه شده كه تبعات آن بطور مستقيم يا غير مستقيم بر ساير كشورهاي قاره و كشورهاي توسعه يافته نيز تأثيرگذار خواهد بود.

ايده ايجاد مراكز منطقه‌اي بهره‌وري مي‌تواند تمركز فعاليت‌هاي ترويجي در حوزه بهره‌وري و شناسايي بازارهاي اقتصادي جديد را محقق كند كه پيوند اين مراكز در فعالسازي و آزادسازي ظرفيت عظيم بالقوه فرهنگ‌ها و سرمايه‌هاي انساني كشورهاي عضو متجلي خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران، ضمن قدرداني از تلاش‌هاي انجام شده از سوي دبيرخانه APO و تك تك كشورهاي عضو كه با جديت به دنبال ارتقاي بهره‌وري كشورهاي عضو APO بوده‌اند، از اينكه سازوكار اجرايي فعاليت‌هاي صلح‌آميز و بشردوستانه اين سازمان در ايجاد ملت‌هايي بهره‌ور كه منابع و سرمايه‌هاي طبيعي، انساني و اجتماعي خود را كارآمد و اثربخش توزيع و مصرف كنند، بر خلاف مفاد اساس‌نامه APO در مقابل عوامل بيروني، شكننده بوده كه يك نمونه از آن را اخيراً در مورد ايران و كاهش سطح همكاري‌هاي كشور به واسطه تحريم‌هاي غير قانوني و ظالمانه آمريكا شاهد بوديم، ابراز تأسف مي‌نمايد.

با توجه به اين تحريم هاي ناعادلانه يكجانبه عليه ايران كه بر خلاف اصول شناخته شده مندرج در منشور سازمان ملل متحد بوده و توسط جامعه ملل پذيرفته شده است، لازم به ذكر است كه اين اقدامات غيرقانوني، نقض اقدامات موقتي است كه توسط ديوان بين‌المللي دادگستري صادر شده است.
اگر چه، ما بر اين باوريم كه كشورهاي عضو APO نبايد اجازه دهند كه اين تحريم‌هاي يك جانبه غيرقانوني، عملكرد فعاليت‌هاي APO را در كشورهاي عضو مختل كند، كه ما به عنوان يك عضو اين جامعه محترم، احساس بي احترامي كنيم.
با اين حال، آمادگي كامل جمهوري اسلامي ايران را كه از ظرفيت‌هاي علمي،‌ فني، فرهنگي، تاريخي و اقتصادي فراواني برخوردار است براي توسعه همكاري‌هاي تخصصي در زمينه‌ ارتقاي بهره‌وري اعلام مي‌دارم و به عنوان آخرين مطلب، انتظار دارم تا APO در سال 2025 بتواند سازوكارهاي اجرايي و سياستي خود را به گونه‌اي توسعه دهد تا هيچ عامل خارجي نتواند استقلال تصميم‌گيري و عملياتي آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. 
اميدوارم كه تا سال 2025، شاهد دستيابي به اهداف متعالي رشد بهره‌وري در منطقه و كشورهاي عضو APO باشيم، و براي همه آرزوي سلامتي و موفقيت دارم.

 

 متن كامل سخنراني سركار خانم مهندس فاطمه پهلواني، مقام عالي سازمان بهره‌وري آسيايي در جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در شصت‌ويكمين اجلاس GBM در مانيل پايتخت فيليپين

 

518 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL