اخبار
1397/6/27 8:22:28
انتشار ترجمه گزارش APO با موضوع «روندهاي نوظهور» از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران
 
گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي ﴿APO﴾ با عنوان «آينده همين حالاست ...» كه به موضوع «روندهاي نوظهور» اختصاص دارد، از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران ترجمه و منتشر شد.
«مصالح خارق العاده»، «توليد تركيبي - اجتماعي»، « ابَررايانش‌ها در مقياس اگزا»، «جهان ديجيتال، ملتي واحد»، «جامعه پيشرو»، «خلق موجودي جديد با قابليت درك و احساس» و «مرزهاي كارايي در بازار» از مقوله‌هايي است كه در اين گزارش مدنظر قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه سازمان بهر‌ه‌وري آسيايي در راستاي تحقق اهداف اين سازمان شامل ارتقاي بهره‌وري كشور‌هاي عضو و بهبود رتبه رقابت‌پذيري جهاني آنها، به دنبال معرفي و شناسايي روند‌هاي نوظهور در حوزه بهره‌وري و تبيين مفاهيم مبتني بر آينده به ذينفعان و مخاطبين بهره‌وري در كشورها است كه گزارش فصلي روندهاي نوظهور كه توسط «تيم آينده APO» تهيه شده، نيروهاي محرك تحولات زماني، تكنولوژي‌ها و وقايع را معرفي مي‌كند.
سازمان ملي بهره‌وري ايران، نخستين نسخه از اين گزارش، با عنوان «آينده، همين حالاست» را ترجمه و منتشر كرده است.  

فايل مرتبط:
گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) با موضوع «روندهاي نوظهور»
 
1409 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL