اخبار
1398/7/18 15:9:7
بايد براي اجراي هماهنگ اقدامات مربوط به بهره وري در سطح ملي، “كميته بهره وري استان” ها تشكيل شود
 
جلسه شوراي اداري استان هرمزگان امروز با حضور جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با استاندار هرمزگان و فاطمه پهلواني رييس سازمان ملي بهره وري ايران برگزار شد.
در اين جلسه پس از بيان اقدامات و ظرفيت هاي استان و ضرورت هاي توسعه استان توسط استاندار و مسئولين استاني، فاطمه پهلواني ضمن ارائه گزارشي از وضعيت استقرار چرخه بهره وري در دستگاه هاي اجرايي مطابق با تكليف تعيين شده در ماده ۵ قانون برنامه ششم بر ضرورت تشكيل كميته بهره وري استان براي هماهنگ سازي اقدامات تعيين شده و برنامه هاي ملي تاييد كرد و از تدوين دستورالعمل تشكيل، تركيب وظايف اين كميته در سازمان ملي بهره وري ايران خبر داد. 
رييس سازمان ملي بهره وري ايران به نقش مهم دستگاه هاي اجرايي كشور اشاره كرد و افزود : مشاركت استانها در تدوين شاخص هاي اختصاصي بهره وري دستگاه هاي بسيار مهم است و لازم است نظرات مديران استاني در شناسنايي مشكلات اجرايي طرح هاي توسعه ملي براي رفع تعارضات اخذ و لحاظ شود.
242 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL