English | فارسي
اخبار
1396/11/30 16:52:49
ديدار رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با رئيس و اساتيد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس
 

ظهر امروز رئيس سازمان ملي بهره وري ايران به اتفاق چندي از مشاوران و همكاران خود با رئيس و اساتيد دانشكده صنايع دانشگاه تربيت مدرس ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار جناب آقاي اولياء ضمن تشريح تكاليف قانوني و ملي براي ارتقاي بهره وري در كشور بويژه تكاليف مندرج در قانون برنامه ششم، خواستار همكاري دانشگاه براي ارائه مدل هاي بومي ارتقاي بهره وري و استفاده از ظرفيت هاي اساتيد و دانشجويان در پروژه هاي مشاوره ارتقاي بهره وري شد.

مطالب جديد
   
 
 
Powered by Tetis PORTAL