اخبار
1397/6/19 10:44:35
ابلاغ برنامه «مديريت بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور» در قالب برنامه جامع اصلاح نظام اداري از سوي رئيس جمهور
 

برنامه «مديريت بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور» به عنوان يكي از برنامه‌هاي 10گانه «برنامه جامع اصلاح نظام اداري – دوره دوم (1399-1397)» از سوي دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور اسلامي ايران ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، اين برنامه در يكصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 30/5/1397 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداري كشور مشتمل بر 10 برنامه به تصويب رسيده است.
هدف برنامه «مديريت بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور» كه براي نخستين بار در برنامه جامع اصلاح نظام اداري گنجانده شده، دستيابي به سهم 35 درصدي رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره‌وري است.
در همين راستا، اقدامات اساسي از جمله تدوين چارچوب پياده‌سازي و استقرار چرخه مديريت بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، سنجش و پايش بهره‌وري در اين دستگاه‌ها، تدوين دستورالعمل‌ها و راهنماهاي عمل به‌منظور استقرار چرخه بهره‌وري در واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين حمايت از شركت‌هاي مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره‌وري مدنظر قرار گرفته است.

فايل‌هاي مرتبط:

متن كامل برنامه جامع اصلاح نظام اداري – دوره دوم (1399-1397)

متن ابلاغ رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري

 

1381 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL