اخبار
1397/7/23 11:33:3
نقش مهم سازمان‌هاي توسعه‌اي در ارتقاي بهره‌وري كشور
 

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ديدار با رئيس سازمان مديريت صنعتي با تاكيد بر اينكه ارتقاي بهره‌وري كشور نيازمند يك عزم همگاني است، بر نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي از جمله سازمان مديريت صنعتي در ارتقاي بهره‌وري در بخش هاي مرتبط تاكيد كرد.
به‌گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، در اين جلسه كه  عصر روز يكشنبه، 22 مهرماه 1397 برگزار شد، در ابتدا ابوالفضل كياني بختياري مدير عامل سازمان مديريت صنعتي، ضمن تشريح فعاليت‌هاي اين سازمان، به بيان برخي از زمينه‌هاي همكاري از جمله طراحي و برگزاري دوره آموزشي بهره‌وري در سطوح مختلف، ايجاد كانون دانش‌آموختگان  APO، ايجاد مركز تعيين صلاحيت شركت‌هاي مشاور مديريت در زمينه كيفيت و بهره‌وري، ايجاد مركز تعيين صلاحيت براي ارزيابي افراد اعزامي به دوره‌هاي APOپرداخت.
به گفته وي، ايجاد مركز آماده‌سازي افراد اعزامي به دوره‌هاي APO،  همكاري در اجراي جايزه ملي مديريت انرژي و عضويت سازمان ملي بهره‌وري در كميته راهبري و همكاري در اجراي پروژه هاي اندازه‌گيري، ارتقا بهره‌وري و ايجاد چرخه بهره وري و پرورش مدير در سطح جهاني در زمينه بهره‌وري از ديگر زمينه‌هايي است كه سازمان مديريت صنعتي براي ايفاي آنها اعلام آمادگي كرد.

سازمان‌هاي توسعه‌اي براي ارتقاي بهره‌وري پيشگام شوند
در ادامه، علي اكبر اولياء، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران با تاكيد بر اين نكته كه تحقق ارتقاي بهره‌وري با مشاركت و همكاري تمامي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي محقق مي‌شود، از سازمان‌هاي توسعه‌اي از جمله سازمان مديريت صنعتي خواست كه ضمن آسيب‌شناسي و تحليل وضعيت بهره‌وري در بخش صنعت، در زمينه بهره‌وري در سطح خرد و بنگاه‌ها نقش موثر و تعيين‌كننده خود را ايفا كنند.
وي با تاكيد بر اينكه كه دستگاه هاي اجرايي در خصوص رشد بهره‌وري در اقتصاد بايد تلاش بيشتري صورت دهند، اعلام كرد كه سازمان ملي بهره‌وري ايران در راستاي عملياتي كردن مواد 3 و 5 قانون برنامه ششم توسعه، يك بسته اجرايي براي محقق شدن هدف بهره‌وري در برنامه توسعه ششم طراحي و تدوين كرده كه به‌زودي ابلاغ مي‌شود.
در پايان طرفين بر تدوين يك تفاهم‌نامه جامع همكاري در خصوص مباحث مطرح شده به‌ويژه همكاري در اجراي پروژه‌هاي ارتقاي بهره‌وري از جمله ايجاد چرخه بهره‌وري در سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي، تاكيد كردند.

 

591 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL