اخبار
1398/5/23 16:22:30
نشست نقش تشكل‌‌ها در بهره‌وري و رونق توليد برگزار شد
 

 

نشست نقش تشكل‌ها در بهره‌وري و رونق توليد ، به همت انجمن مهندسي صنايع كشور به ميرباني سازمان ملي بهره‌وري ايران در روز سه‌شنبه 22/05/1398 با حضور فاطمه پهلواني، رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران؛ مهدي فتح اله، عضو هيات علمي دانشگاه و رئيس انجمن مهندسي صنايع ايران، حميد كلانتري، رئيس انجمن بهره‌وري؛ مهدي نجف‌پور، نايب رئيس انجمن ملي حمايت از مصرف‌‌كنندگان و آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه صنعت ايران و فرشاد مقيمي، معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزرات صمت برگزار شد.
فاطمه پهلواني رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران در سخناني بر اشاعه فرهنگ بهره‌وري، ارائه خدمات مشاوره‌اي، تربيت مروجين بهره‌وري و اجراي طرح سفيران بهره‌وري به منظور تبديل مفهوم بهره‌وري به رفتار اجتماعي از سطوح پايه سني در دبستان و دبيرستان تاكيد نمود و گفت: نقش تشكل‌هاي تخصصي در ترويج فرهنگ بهره‌وري در كشور و ارائه كمك هاي تخصصي به دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقا بهره‌وري بسيار مهم است. 
وي افزود: در طي ساليان متمادي كه وظايف قانوني در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، نظارت براي سازمان تعريف شده، هميشه در كنار اين سازمان، تشكل‌هايي تخصصي فعاليت داشته‌اند ولي بنظر مي‌رسد اين همكاري‌ نتوانسته به اهداف تعريف شده دست يابد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد علت اين عدم توفيق فقدان مدل مدوني براي همكاري و عدم توافق ميان سازمان و تشكل‌ها در اجراي مدل است، وي در ادامه ضمن تاكيد بر طراحي اين مدل، از اقدامات سازمان براي طراحي شبكه ملي بهره‌وري ايران متشكل از اجزاء مختلف ذينفع بهره‌وري در كشور خبر داد و گفت: سازمان ملي بهره‌وري ايران از تشكل‌هاي تخصصي بهره‌وري مي‌خواهد نظر علمي و قابل اجراي خود براي ترسيم مدل‌هاي همكاري با اين سازمان را ارائه نمايند.

543 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL