اخبار
1394/9/21 9:50:16
تبيين جايگاه بهره وري در سياست هاي كلي ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري
 

لزوم توجه به بهره وري از موضوعات مهمي به شمار مي آيد كه در سياست هاي كلي ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر آن تاكيد شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره وري ايران، در بسياري از سياست هاي كلي نظام از جمله سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي»، «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، «اشتغال»، «علم و فناوري»، «سلامت» و «ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش» كه در اين سال ها از  جانب مقام معظم رهبري ابلاغ شده، بر توجه به بهره وري و ضرورت ارتقاي آن تاكيد شده است.
ضرورت ارتقاي بهره وري هم چنين در سياست‌هاي كلي نظام در امور «تشويق سرمايه گذاري»، «اصلاح الگوي مصرف» و سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش هاي‌ امنيت‌ اقتصادي‌، انرژي‌، منابع‌ آب‌، بخش‌ معدن‌، منابع‌ طبيعي‌ و حمل‌ و نقل‌ نيز كه از جانب مقام معظم رهبري ابلاغ شده، مورد تاكيد قرار گرفته است.
توجه به بهره وري در ميان مسئولان، مردم و بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت در بيانات مقام معظم رهبري به طور مستمر مورد تاكيد قرار گرفته است كه بازخواني اين سياست هاي كلي و بيانات ايشان به منظور تبيين جايگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه ضرورت دارد.
شايان ذكر است در 25 بند از 80 بند در سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه كه نهم تيرماه سال جاري از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، بهره وري و مولفه هاي موثر بر ارتقاي آن، به انحاي مختلف لحاظ شده است.


فايل هاي مرتبط:
بهره وري در سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
بهره وري در كلام مقام معظم رهبري.
لينك هاي مرتبط:
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران تصريح كرد: توجه به بهره وري و مولفه هاي موثر بر ارتقاي آن در «سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه»

5868 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL