رويدادها
1397/11/24 12:32:27
چهارمين جلسه توجيهي ـ آموزشي در راستاي عملياتي كردن ماده 5 قانون برنامه ششم
 
چهارمين جلسه توجيهي - آموزشي در راستاي عملياتي كردن راهنماي اجراي ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، اين جلسه به‌منظور تكميل مراحل گام اول راهنماي اجرايي بند (الف) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، از ساعت8:30 لغايت12:30 روز سه شنبه مورخ 30 بهمن‌ماه 1397 با حضور كارشناسان و مديران ذيربط سازمان مذكور برگزار خواهد شد. 
اين راهنماي اجرايي، يكم آبان‌ماه سال جاري از سوي مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به روساي دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ شده است.
شايان ذكر است كه بر اساس بند (الف) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه كشور، دستگاه‌هاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه نمايند. دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره‌وري ايران رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت‌وزيران برساند.


1590 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL