1398/4/19 9:38:51
ديدار رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن
 

 

 

فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران كه براي حضور در نشست برنامه‌ريزي استراتژيك سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) به توكيو سفر كرده است، با مرتضي رحماني موحد، سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن و جمعي از همكاران وزارت امور خارجه و سفارت ايران در توكيو ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار، دو طرف ضمن تاكيد بر اهميت مفهوم بهره‌وري در كشور به ويژه در شرايط كنوني كه مي بايست زيرساخت هاي اقتصادي براي قطع وابستگي به نفت در وضعيت بازدارندگي قرار گيرد، از تلاش براي بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت هاي تخصصي بهره‌وري در سازمان بهره وري آسيايي (APO)  استقبال كردند

بحث و بررسي در خصوص راهكارهاي برون رفت از محدوديت هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا عليه ايران كه منجر به بروز برخي موانع بانكي در همكاري با APO شده است، از ديگر محورهاي اين نشست بود.

در اين ديدار، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران  « مقام عالي APO  در ايران» ابراز اميدواري كرد با همكاري نهادهاي ذيربط داخلي و تاكيد بر استقرار نگرش مبتني بر بهره وري در سطوح عالي مديريتي كشور به ويژه در دوره آتي فعاليت هاي APOتحت هدايت دبيركل جديد آن سازمان، حداكثر بهره گيري از فرصت‌هاي فني و تخصصي APO براي مديران و متخصصين بخش‌هاي خصوصي و عمومي كشور فراهم شود.

290 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL