اجلاس كارگاهي رؤساي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري WSM
هر كشور عضو موسسه‌اي ملي را به عنوان سازمان ملي بهره‌وري خود ايجاد مي‌نمايد. سازمان‌هاي ملي بهره‌وري، نمايندگان دولتي و قانوني هستند كه مسئوليت هدايت حركت بهره‌وري را در كشورهايشان بر عهده دارند. آنها به عنوان نمايندگاني قانوني با دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي همكاري مي‌كنند و مجري پروژه‌هايي هستند كه كشورشان ميزبان آنها است. هر ساله سازمان بهره‌وري آسيايي اجلاس كارگاهي سران سازمان‌هاي ملي بهره‌وري (WSM) را جهت بررسي و ارزيابي پروژه‌هاي سال گذشته، برنامه‌ريزي راهبردي و تعريف برنامه جاري و برنامه‌هاي تفصيلي براي دو سال آتي برگزار مي‌كند. اجلاس كارگاهي سران سازمان‌هاي ملي بهره وري (WSM) در خصوص مسائل و خط‌مشي‌هاي بهره‌وري براي برنامه‌هاي آتي و نيازهاي موجود در كشورهاي عضو به تبادل نظر مي‌پردازد. اينچنين عملكردي براي اجراي برنامه‌اي كار آمد در ميان سازمان‌هاي بين‌المللي منحصر به فرد مي‌باشد.

برنامه هاي سال 2014
پنجاه و پنجمين اجلاس كارگاهي روساي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري

برنامه هاي سال 2015
پنجاه و ششمين اجلاس كارگاهي روساي سازمان‌هاي ملي بهره‌وري
Powered by Tetis PORTAL