فهرست منابع

كاربر محترم :
به منظور استفاده از سايت كتابخانه سازمان ملي بهره وري ايران به شيوه زير عمل كنيد:

گام اول : روي گزينه كاربران خاص منابع فارسي/ انگليسي كليك كنيد.

 

 

گام دوم : گزينه اتصال به عنوان مهمان را غيرفعال كنيد.

 

 

 

گام سوم : در پنجره نام كاربري كلمه "bahrevari" را جايگزين كنيد.

 

Powered by Tetis PORTAL