راهنماي استفاده از خدمات
راهنماي استفاده از خدمات
راهنماي كاربران براي استفاده از خدمات سازمان ملي بهره‌وري ايران


1. ارائه و تصويب برنامه هاي ملي ارتقاي بهره وري


الف. ارائه برنامه جامع بهره‌وري‌ كشور 
دريافت نسخه كامل برنامه جامع بهره‌وري كشور <برنامه جامع بهره‌وري كشور
دريافت نسخه كامل برنامه جامع بهره‌وري كشور و دستورالعمل‌هاي مربوطه < منوي دستورالعمل‌ها


ب. تصويب برنامه‌هاي بخشي ارتقاي بهره‌وري
دريافت برنامه‌هاي بخشي ارتقاي بهره‌وري < منوي اسناد، قوانين، ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌ها


2. ارائه آمار و اطلاعات شاخص‌هاي بهره‌وري كشور(كلان، بخشي و استاني)


دريافت آمار و اطلاعات شاخص‌هاي بهره‌وري استاني < سامانه سبا
دريافت آمار و اطلاعات شاخص‌هاي بهره‌وري كشور < سامانه سبا
دريافت آمار و اطلاعات شاخص‌هاي بهره‌وري كشورهاي عضو APO  < سامانه سبا
دريافت آمارها و گزارش‌هاي بهره‌وري كشور < منوي آمار و اطلاعات
دريافت نسخه چاپ شده آمارهاي بهره‌وري < تماس با روابط عمومي (02142391401)
دريافت اطلاعات درباره نحوه محاسبه آمارهاي بهره‌وري < تماس با معاونت پايش، پژوهش و مشاوره بهره‌وري (02142391512)


3. تعيين شاخص هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي


الف. تعيين شاخص هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي
تعيين شاخص هاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي < سامانه شاخص‌هاي بهره‌وري
دريافت اطلاعات درباره نحوه محاسبه آمارهاي بهره‌وري < تماس با معاونت پايش، پژوهش و مشاوره بهره‌وري (02142391512)


4. ترويج و فرهنگسازي بهره‌وري


الف - برگزاري همايش‌هاي علمي-ترويجي بهره‌وري
اطلاع از همايش‌ها، برنامه‌ها و رويدادها <  منوي رويدادها
اطلاع و دسترسي به اطلاعات برنامه‌هاي برگزار شده <  منوي مجموعه همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي


ب - چاپ و انتشار كتب و جزوات بهره‌وري
دريافت فايل كتاب‌ها و جزوات به صورت الكترونيكي در سايت<  منوي انتشارات سازمان
دريافت فايل كتاب‌ها و جزوات به صورت لوح فشرده < تماس با روابط عمومي سازمان (02142391401)
دريافت نسخه چاپ شده كتاب‌ها و جزوات به صورت چاپي < تماس با روابط عمومي سازمان (02142391401)
درخواست همكاري سازمان در چاپ كتاب <  فراخوان تاليف كتاب در سايت
درخواست همكاري سازمان در ترجمه (كتاب و مقالات) < فراخوان ترجمه (كتاب و مقالات)
درخواست ديگر موارد مرتبط با چاپ و انتشارات < مديريت پژوهش بخش عمومي


ج - ارائه خدمات كتابخانه‌اي در حوزه بهره‌وري
امكان جستجو در كتابخانه‌ تخصصي سازمان < منوي فهرست منابع
امكان مشاهده جديدترين كتاب‌هاي اضافه شده به كتابخانه سازمان <  منوي تازه‌هاي كتاب
امكان مشاهده مجموعه كتاب‌هاي منتشر شده سازمان <  منوي انتشارات
ارائه خدمات كتابخانه‌اي به صورت حضوري <  تماس با كتابخانه سازمان (02142391407)


د- حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مرتبط با حوزه بهره‌وري


دريافت اطلاعات درباره حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي <  فراخوان حمايت از پايان نامه‌هاي دانشجويي
دريافت اطلاعات درباره حمايت از طرح‌هاي پژوهشي<  فراخوان حمايت از طرح‌هاي پژوهشي
درخواست ديگر موارد مرتبط با امور پژوهشي < مديريت پژوهش بخش عمومي
اطلاعات تكميلي <  تماس با مديريت پژوهش سازمان (02142391510)


5. ارايه خدمات آموزش و مشاوره تخصصي بهره‌وري


الف - ارايه خدمات آموزش درون كشوري بهره‌وري


آگاهي از دوره‌هاي در حال برگزاري <  منوهاي اخبار و رويدادها
دسترسي به اطلاعات مرتبط با دوره‌هاي برگزار شده <  دوره هاي آموزشي برگزار شده
دسترسي به اطلاعات مرتبط با وبينارهاي تخصصي <  وبينارهاي تخصصي
اطلاعات تكميلي <  تماس با مديريت آموزش سازمان (02142391524)


ب - ارايه خدمات آموزش سازمان بهره‌وري آسيايي APO
دريافت اطلاعات درباره دوره‌هاي آموزشي APO <  فرصت‌هاي آموزشي APO
دريافت اطلاعات كامل درباره همكاري‌هاي بين‌المللي <  منوي همكاري‌هاي بين‌المللي
دريافت اطلاعات تكميلي درباره برنامه‌هاي بين‌المللي <  تماس با مديريت بين‌الملل سازمان (02142391730)


ج - ارايه مشاروه‌هاي تخصصي ارتقاي بهره‌وري


دريافت اطلاعات كامل درباره ارائه مشاوره‌هاي تخصصي<   منوي خدمات مشاوره بهره‌وري
اطلاعات تكميلي <  تماس با مديريت امور مشاوره سازمان (02142391502)


6. احراز صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي در امر ترويج و آموزش بهره‌وري


الف - رتبه‌بندي مشاوران بهره‌وري


دريافت اطلاعات كامل درباره ارائه مشاوره‌هاي تخصصي<   منوي خدمات مشاوره بهره‌وري
اطلاعات تكميلي <  تماس با مديريت امور مشاوره سازمان (02142391502)


ب. صدور گواهي اعتبار براي جوايز ملي مرتبط با بهره‌وري


دريافت اطلاعات كامل، اطلاعيه‌ها، فرم‌ها و اعتباربخشي جوايز < منوي جوايز بهره‌وري
اطلاعات تكميلي <  تماس با اداره جوايز بهره‌وري (02142391257)
Powered by Tetis PORTAL