بازديدهاي مطالعاتي تك كشوري I-OSM
يكي از فرصت‌هايي كه هر ساله سازمان بهره‌وري آسيايي(APO) در اختيار كشورهاي عضو قرار مي‌دهد فرصت بازديد مطالعاتي تك كشوري (I-OSM) است. طي اين برنامه كشورهاي عضو اقدام به اعزام يك تيم مطالعاتي به كشورهاي عضو ديگر مي‌نمايند تا پيشرفت‌هاي اخير و بهترين تجارب حوزه‌هاي خاص مرتبط با نيازهاي كشور را مطالعه و مشاهده نمايند.


برنامه هاي سال 2014
تهيه طرح استراتژيك طولاني مدت و سرمايه‌گذاري براي گروهي از كارخانه‌هاي فولاد


Powered by Tetis PORTAL