ميزباني دوره‌هاي APO
هر ساله سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) ميزباني برخي دوره‌هاي خود را به كشورهاي عضو ارائه مي‌كند. اين دوره‌ها در قالب كنفرانس، سمينار، سمپوزيوم، كارگاه، اجلاس مطالعاتي و دوره آموزشي در كشورهاي عضو به اجرا در مي‌آيند. تمركز اين برنامه‌ها بر توسعه منابع انساني، حوزه صنعت، كشاورزي و بخش‌هاي خدماتي مي‌باشد. اين پروژه‌ها از دو سال قبل و با مشورت سازمان‌هاي ملي بهره‌وري كشورهاي عضو برنامه‌ريزي شده و در برنامه كار سالانه قرار داده مي‌شوند. موضوع اين دوره‌ها نيز بخش‌هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و... را پوشش مي‌دهد. هدف از اينگونه فرصت‌ها بهره‌مند كردن سازمان‌ها و ارگان‌ها از دانش و مهارت‌هاي لازم براي بهبود كارايي آن‌ها دركشور و استفاده از تجارب كشورهاي ديگر عضو در موضوع مرتبط با دوره و نيز اشتراك تجارب و ايجاد ارتباط با ساير كشورها به منظور بالا بردن بهره‌وري و بهره‌مندي از دانش و مهارت روز جهان مي‌باشد.

برنامه‌هاي سال 2014

كارگاه بهترين تجارب مديريت مزارع نوآور براي ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي

كارگاه به اشتراك گذاري بهترين نمونه‌هاي بهره‌وري انسان محور: توسعه فرهنگ سازگار با بهره‌وري

كارگاه توسعه مدل‌هاي كسب و كار كشاورزي براي كارآفريني زنان در جوامع روستايي

برنامه‌هاي سال 2015

كارگاه موضوعات مربوط به اشتغال جوانان در اقتصاد كشورهاي عضو

كارگاره اندازه‌گيري بهره‌وري بخش كشاورزي


Powered by Tetis PORTAL