ويدئو كنفرانس
دوره‌هاي ويدئو كنفرانس با همكاري سازمان بهره وري آسيايي (APO) در هر يك از كشورهاي عضو برگزار مي گردد. هر دوره شامل دو مرحله و در هر مرحله حدود 5 الي 6 كشور شركت مي كنند و همزمان با يكديگر از طريق ويدئو كنفرانس ارتباط مستقيم برقرار مي‌نمايند. هر كشور مي تواند با توجه به ظرفيت سالن ويدئو كنفرانس خود، حداقل25 الي 30 شركت كننده داشته باشد، لذا هر دوره شامل حدود 120 شركت كننده از كشورهاي عضو APO است. اين دوره‌ها شامل: مقدمه، سخنراني، مباحث گروهي، بازديد ميداني، ارائه مقاله گروهي، مطالعه موردي، پرسش و پاسخ، امتحان و اختتاميه است و به صورت online و offline توسط اساتيد خارجي از كشورهاي مختلف آسيا، اروپا و امريكا و همچنين هماهنگ كنندگان علمي و اجرايي هر كشور جمعا به مدت 3 الي 4 روز برگزار مي گردد.

برنامه هاي سال 2014

1.مديريت ريسك پاتوژنهاي توليد شده از غذا (هماهنگ كننده علمي:دكتر سهيل اسكندري)

2.بهره وري سبز (هماهنگ كننده علمي:دكتر زهرا عابدي)

3.گواهي غذاهاي ارگانيك جهت دسترسي بهتر به بازارها (هماهنگ كننده علمي:دكتر حميد حقاني حقيقي)

4. نوآوري بخش خدمات (هماهنگ كننده علمي: دكتر فيروزه خلعتبري)


برنامه هاي سال 2015

1.تعالي كسب وكار بخش عمومي (هماهنگ كننده علمي:آقاي ابولفضل خاوري نژاد)

2.عمليات خوب كشاورزي (GAP) جهت دسترسي مطلوب به بازارها (هماهنگ كننده علمي:دكتر محمد رضا اردكاني)

گزارش دوره (فايل PDF، حجم: 1.21MB)

3.تعالي كسب و كار بخش خدمات (هماهنگ كننده علمي: دكتر فيروزه خلعتبري)

4.مديريت دانش (هماهنگ كننده علمي: دكتر بهزاد قره ياضي)

5.كنترل غيرشيميايي آفات در كشاورزي (هماهنگ كننده علمي :دكتر محمد رضا اردكاني)

گزارش دوره (فايل PDF، حجم: 3.65MB)


برنامه هاي سال 2016

1. ارزش افزايي به محصولات غذايي كشاورزي (هماهنگ كننده علمي: دكتر محمدرضا اردكاني)

2. تعميرات و  نگهداري بهره ور فراگير (TPM) (هماهنگ كننده علمي: جناب آقاي رضا شفيعي ثابت)

3. نوآوري در بازاريابي محصولات غذايي كشاورزي (هماهنگ كننده علمي: دكتر محمدرضا اردكاني)
 

 برنامه هاي سال 2017

1. خدمات مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات براي توسعه كشاورزي (در دست اجرا)

2. مديريت ريسك امنيت غذايي در زنجيره تامين غذا (در دست اجرا)

3. مديريت رضايتمندي مشتري در بخش خدمات (در دست اجرا)

4. نوآوري مديريتي در SMEها (در دست اجرا)

5. بهره وري سبز (در دست اجرا)
 Powered by Tetis PORTAL